Partita IVA 1080220328   © Peter Senizza 2011 - 2019 All rights reserved.

Seznam objavljenih prevodov:


Triesta e la sua provincia, raz. avt., S.E. Servizi Editoriali, Videm, 2011

Unica, barve in glasovi pokrajine, raz. avt., Pokrajina Trst, Trst, 2011

Bilten Skupine 85, raz. avt. Trst, 2010

Naši Azzurri, Branko Lakovič, ZSŠDI, Trst, 2010

Water and life in the caves of the Rosandra Valley, raz. avt., Občina Dolina, Trst, 2010

Il processo partecipativo, raz. avt., Občina Dolina, Trst, 2010

Trinkov koledar,  raz. avt, KD Ivan Trinko, Videm, 2009

25. Pokal Krasa, raz. avt, ZKB, Trst, 2009

Naš odtis v svetu, raz. avt, ACCRI, Trst, 2009

Parabole familiari, Boris Pintar, Zoe Edizioni, Forlì, 2009

Mladost 40, raz. avt, Grafica Goriziana, Gorica, 2009

Od včeraj do jutri, raz. avt., SKD Tabor, Trst, 2008

La Val Rosandra e i suoi dintorni, INTERREG IIIA Slovenija-Italija, Trst, 2008

Ženske in meja, raz. avt., ACCRI, Trst, 2008

Spoznaj Kras, raz. avt., Pokrajina Trst, Trst, 2008

KONS - Progetto internazionale di arti visive, raz. avt, Društvo KONS, Trst, 2007

30 let Trofeje ZSŠDI, raz. avt., ZSŠDI, Trst, 2007

Coprimi, mamma, Vitka Kolar, Asterios Editore, Trst, 2005

Prevajalske storitveTovrstne storitve zajemajo pisno prevajanje splošnih, tehniških, znanstvenih in pravnih besedil.


Do danes sem prevedel približno 4.500 besedil, med drugimi tudi:- strokovna in pravna besedila ministrskih, deželnih, pokrajinskih in občinskih ustanov, odvetniških in notarskih pisarn, trgovinskih zbornic, sodišč, univerz (vloge, zapisniki, zahtevki,  odredbe, prošnje, regulacijski načrti, diplome, potrdila, nacionalni in mednarodni projekti, vloge za financiranje, odločbe, tiskovna sporočila, poslovna korespondenca),

- tehnična besedila o kmetijskih in mehanskih strojih, tehnoloških aparatih (uporabniški priročniki, table, opisi proizvodov, nalepke in opozorilni napisi),

- turistična besedila in oglase (brošure, prospekti, letaki, informativne table, panoji, opisi tipičnih proizvodov in izdelkov, vabila, publikacije, katalogi).Prevajam z operacijskima sistemoma Windows in Mac ter razpolagam z ustreznim prevajalskim orodjem (CAT tools).


Za brezplačno ponudbo, prilagojeno vašim potrebam, pošljite sporočilo na ta naslov.