Partita IVA 1080220328   © Peter Senizza 2011 - 2019 All rights reserved.

StoritveSvoje storitve nudim v slovenščini, hrvaščini, italijanščini, angleščini in francoščini, in sicer v okviru dveh delovnih sklopov:  1. Storitve konferenčnega tolmačenja (več informacij)


Delovni jeziki na tem področju so slovenščina, italijanščina in angleščina.


Tolmačil sem na dogodkih gospodarskega, političnega, turističnega, zgodovinskega, pravnega, medicinskega, znanstvenega, tehniškega, umetniškega, družbenega, športnega in naravoslovnega značaja. Nadalje sem se ukvarjal še s človekovimi pravicami, arhitekturo, gradbeništvom, urbanistiko, prevozi in logistiko, arheologijo, kmetijstvom, enologijo in čezmejno mobilnostjo.


Seznam dosedaj opravljenih tolmačenj (nad 950) je vedno na razpolago.

  1. Prevajalske storitve (več informacij)


Prevajam iz in v slovenščino in italijanščino ter iz angleščine, francoščine in hrvaščine v slovenščino in italijanščino.


Glavna področja delovanja so naslednja: gospodarstvo, družboslovje, naravoslovje, turizem in tehnologija. Pri prevajanju zahtevnejših specializiranih oziroma strokovnih besedil sodelujem s slovenskimi, italijanskimi, angleškimi in francoskimi usposobljenimi strokovnjaki ter z izkušenimi kolegicami in kolegi. Ob vsem tem vam lahko priskočim na pomoč tudi za sodno ali notarsko overovitev vaših besedil.                    Dodatne reference so na voljo na strani WWA spletnega portala Proz.com in na spletni strani LinkedIn.